31.1.2013

Pro zájemkyně

Lyra je pro skautky starší 18 let, které chtějí složit vůdcovskou zkoušku.
Pokud vás kurz zajímá, i když už máte splněnou VZ, můžete se přihlásit taky, rády vás uvítáme.

Kurz je ukončen složením vůdcovské zkoušky. Je otevřen skautkám ze všech skautských organizací působících v ČR.

Termíny běhů kurzu:
16. – 26. 8. 2018        hlavní běh – Věžnice
18. – 21. 10. 2018       1. víkend – Hraběšice
16. – 18. 11. 2018       2. víkend (vůdcovské zkoušky) – Severní Hvězda

Cena kurzu: 2 900 Kč (nevratná záloha 1 500 Kč, kterou je nutné zaplatit do 14 dnů od podání přihlášky)

Pro přihlášení je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku  a to nejpozději do 31. 3. 2018, kdy přihlašování končí. Kurz je otevřen pro 18 účastnic.

K absolvování kurzu je nutná aktivní účast na všech jeho bězích a zapojení se do dění na kurzu. Hlavním kritériem je posouzení, zda frekventantka splnila požadavky na účastnice kladené, zda podle dobrozdání instruktorského týmu splňuje předpoklady pro budoucí vedení oddílu.

Máš-li jakýkoliv dotaz, připomínku nebo překážku, kontaktuj Veroniku Jurčíkovou. (ver.jurcikova@gmail.com)

Těšíme se na Vás. Moc.

 

Přejít k navigační liště